Powered by KANEX
    
BETA
www.daigaz.com  
НачалоМоите коли!btn_mycars_hint_please_login!Моя профил!btn_profile_hint_please_login!Помощ   English Български  

Статистика
Статистически данни на базата на обобщена информация от DaiGAZ.com

• Зареждане с гориво средно за месец

• Разход на ремонти средно за месец

• Среден брой изминати километри

• Среден километраж

• Разпределение на застраховките Гражданска отговорност

• Разпределение на зареждания с гориво по бензиностанции


 
Графиките показват осредненото зареждане с гориво в литри и лева за месец на един автомобил. Данните са на база отразени зареждания с гориво.


реклама от Google ©
   Copyright 2009. Всички права запазени. DaiGAZ.com.info@daigaz.com, (02) 9554142, 0878 939 555